Konsep Satu Malaysia

Konsep adalah intipati kepada sesuatu gagasan, idea atau pemikiran. Ia tidak boleh diketengahkan kepada masyarakat menerusi pendekatan yang adhok ataupun runcit. Ia memerlukan huraian secara jelas, padat, terperinci dan komprehensif.

Begitulah juga hakikatnya dengan Konsep Satu Malaysia yang dicetuskan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, baru-baru ini. Belum sempat Najib menghuraikan konsep berkenaan secara terperinci, pihak pembangkang sudah mengeksploitasikan konsep itu kononnya sebagai sinonim dengan Malaysian Malaysia ciptaan DAP.

Pihak pembangkang tidak boleh disalahkan dalam hal ini. Najib juga tidak boleh dikatakan sebagai tersilap kerana mengketengahkan konsep itu seolah-olah dalam keadaan tergesa-gesa.

Bagaimanapun, sewajarnya pihak-pihak tertentu dalam kerajaan tampil untuk mengartikulasikan putra-minda (brainchild) Najib ini dengan seberapa segera. Pihak-pihak ini termasuklah pelbagai think-tanks, badan kajian, kelompok intelektual dan golongan akademik. Hasil pengartikulasian ini pula mesti dirujuk semula kepada Najib sebelum ianya dihebahkan kepada rakyat jelata.

Cadangan ini dikemukakan bukan kerana Najib tidak mampu untuk mendalami konsep berkenaan. Tetapi, sudah menjadi kelaziman di mana-mana bahawa konsep yang dilahirkan oleh seseorang pemimpin perlu dihalusi, dirinci dan dituntasi oleh kumpulan pemikir yang akan membantu pemimpin berkenaan mentransformasikan konsep tersebut supaya menjadi dasar dan program yang menyeluruh serta menepati matlamat teras konsep terbabit.

Tindakan ini perlu dilakukan dengan segera untuk mengelakkan konsep ini daripada dieksploitasikan dengan lebih lanjut oleh puak-puak oportunis dan untuk mengelakkan kelompok kakak tua daripada menghuraikan konsep ini sekadar sebagai retorik semata-mata.

Sewajarnya sebelum 40 hari Najib menerajui kepimpinan negara, Konsep Satu Malaysia ini sudah boleh ditransformasikan kepada Doktrin Satu Malaysia yang menjurus kepada pelbagai aspek dasar, program dan strategi yang membabitkan perjuangan serta pengurusan kerajaan yang serasi dengan citarasa rakyat seluruhnya.

Setakat ini Najib sudah memberikan beberapa indikator dan ciri-ciri penting kepada Konsep Satu Malaysia. Semoga apa jua indikator dan ciri-ciri berkenaan, Konsep Satu Malaysia wajarlah berindukkan kepada Perlembagaan Persekutuan, Rukunegara dan Wawasan 2020.

sumber : Kuda Kepang

No comments:

Post a Comment

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP